Caring Communities - woonvoorzieningen in zelfbeheer

bij mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA) en hun naastbetrokkenen.

Een alternatief voor geïnstitutionaliseerde woonvoorzieningen waarbij herstel en autonomie centraal staan.

Caring Communities is een initiatief van de Stichting Woonvoorzieningen Ambulant Plus.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Gestreefd wordt naar woonvoorzieningen in heel Nederland

Algemene Informatie

Nieuwsberichten