Nieuwsbericht

Intentieovereenkomst Kubus Katrijp ondertekend

3 mei 2022

Woningcorporatie Stadgenoot, de gemeente Amsterdam en Stichting Woonvoorzieningen Ambulant Plus (Caring Communities) hebben de Intentieovereenkomst Woonvoorziening Kubus-Katrijp ondertekend. De intentie is om een woonvoorziening te realiseren met 30 woningen en een gemeenschappelijke ruimte in de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam-Noord. Stadgenoot gaat in deze buurt 152 sociale huurwoningen realiseren. 24 van deze woningen van ca. 49 m2 (23 woningen en 1 kantoorruimte) worden beschikbaar gesteld aan Caring Communities. Daarnaast worden in dezelfde buurt en binnen 500 meter loopafstand 7 zelfstandige huurwoningen beschikbaar gesteld. De gemeenschappelijke ruimte van 72 m2 met een balkon bevinden zich ook in de nieuwbouwlocatie.

De gemeente gaat met Caring Communities een subsidierelatie aan voor het organiseren, versterken en exploiteren van de woonvoorziening. De woonvoorziening maakt onderdeel uit van het onderzoek van de gemeente waarin wordt onderzocht hoe woonvoorzieningen in zelfbeheer een effectieve en duurzame bijdrage kunnen gaan leveren aan het wonen in de wijk en het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van kwetsbare Amsterdammers.

Het glas heffen op de samenwerking, v.l.n.r. Pieter Reimer (gemeente Amsterdam), Mirjam van Dootingh (Caring Communities), Roger Doomen (Stadgenoot)
ondertekening-betrokkenen-katrijp
V.l.n.r. Robbie de Wilde (Kraaipan Oase), Henk Jan Vos (Cordaan), Marella Verhagen (Stadgenoot), Manon Houben (Stadgenoot)
ondertekening-overview-katrijp
De ondertekening

Om te zorgen dat de zorg doelmatig geboden wordt, is het van belang dat één zorgaanbieder alle benodigde zorg realiseert. De individuele begeleiding van de bewoners, in beginsel o.b.v. de Wmo, wordt door Caring Communities collectief afgenomen als Zorg in Natura (ZIN) bij Cordaan, een door de gemeente gecontracteerde aanbieder. Vanuit dit begeleidingsteam kan extra ondersteuning worden geboden aan kwetsbare mensen in de buurt die tot dezelfde doelgroep behoren en daarmee een wijkfunctie vervullen.

Ook de activiteiten in en vanuit de gemeenschappelijke ruimte vervullen een wijkfunctie. Buurtbewoners die tot dezelfde doelgroep behoren kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte en deelnemen aan deze activiteiten. Zij betalen dezelfde maandelijkse bijdrage als de bewoners zelf.

De Caring Community coördinator is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimte, organisatie van activiteiten, externe contacten, etc. en is zelf bewoner of naastbetrokkene en/of vertegenwoordigt de bewoners en de naastbetrokkenen.

De oplevering van deze woonvoorziening staat gepland voor medio 2024.

gemeente alkmaar logo