Locaties Regio Alkmaar

Caring Communities breidt ook uit naar (de regio) Alkmaar! Met de gemeente Alkmaar en wooncorporatie Woonwaard wordt invulling gegeven aan een woonvoorziening.

Bestuurder Mirjam van Dootingh heeft diverse gesprekken gevoerd met de gemeente Alkmaar en wooncorporatie Woonwaard. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat zal worden gewerkt aan de ontwikkeling van een Caring Community woonvoorziening in (de regio) Alkmaar.

Momenteel wordt gesproken met zorgpartijen die de ambulante begeleiding kunnen gaan verzorgen.

In Alkmaar zal dit onder de noemer innovatie geclusterd wonen worden opgenomen in een gemeentelijke nota. Deze nota wordt in november 2022 voor het college en bestuur van Alkmaar opgesteld.

Deze ontwikkeling past in de samenwerking die zorg- en hulpverleningsinstellingen samen met woningcorporaties en gemeenten in de regio Alkmaar zijn aangegaan. Deze partijen werken samen onder de naam PACT.

PACT is een groot regionaal samenwerkingsverband in de regio Alkmaar. Dit samenwerkingsverband bestaat uit woningcorporaties, zorgpartijen, GGZ Noord-Holland Noord, partijen in het sociaal domein en 6 gemeenten. Dit zijn de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest.

Het streven is om in de komende jaren woningen beschikbaar te stellen voor onder andere mensen met psychische problemen. Ook om te voorkomen dat cliƫnten te lang in instellingen moeten verblijven door gebrek aan woonruimte.