Locaties Kubus Katrijp, Amsterdam-Noord

Een Caring Community woonvoorziening voor 30 bewoners in een nieuwbouwproject. Ook belangstelling? Begin 2025 werving bewoners en naastbetrokkenen!

In de afgelopen jaren heeft Stadgenoot met de gemeente Amsterdam en woningbouwcorporaties Ymere en Rochdale flink geïnvesteerd in de stedelijke vernieuwing in de Waterlandpleinbuurt. Veel projecten zijn al gerealiseerd, waaronder de vernieuwing van het winkelcentrum Waterlandplein.

Met het project de Kubus-Katrijp zal door Stadgenoot nog een langverwacht nieuwbouwproject gerealiseerd worden. Dit komt schuin tegenover het winkelcentrum Waterlandplein, op de hoek van de Werengouw en de Katrijpstraat. Op deze locatie komt ook een Caring Community woonvoorziening. Deze wordt naar verwachting eind 2025 opgeleverd.

gebouw katrijp
Wooneenheid Kubus Katrijp

De afbeeldingen geven een indruk van het nieuwbouwproject met daarin de woonvoorziening. In het lagere gedeelte met de 4 woonlagen (begane grond en 3 verdiepingen) komt de Caring Community woonvoorziening op de 2e, 3e en 4e verdieping.

gebouw katrijp
Voorzijde met de 4 woonlagen (begane grond en 3 verdiepingen)
gebouw katrijp
Achterzijde Kubus Katrijp
gebouw katrijp
Het balkon van alle woningen kijken uit op de binnentuin.

Verdeeld over de 2e, 3e en 4e verdieping komen 23 woningen van ca. 49 m2 met balkon en het kantoor voor het team ambulante begeleiding.

gebouw katrijp
Plattegrond woning (indeling kan nog wijzigen)

De gemeenschappelijke ruimte met balkon komt op de 3e verdieping. Daarnaast worden in dezelfde buurt en binnen 500 meter loopafstand 7 zelfstandige huurwoningen voor de woonvoorziening ter beschikking gesteld.

Klik hier voor alle informatie over het ontwikkeltraject.

Op 3 mei 2022 hebben woningcorporatie Stadgenoot, de gemeente Amsterdam en Stichting Woonvoorzieningen Ambulant Plus (Caring Communities) de Intentieovereenkomst Woonvoorziening Kubus-Katrijp ondertekend.

De gemeente gaat met Caring Communities een subsidierelatie aan voor het organiseren, versterken en exploiteren van de woonvoorziening. De woonvoorziening maakt onderdeel uit van een onderzoek van de gemeente. Hierin wordt onderzocht hoe woonvoorzieningen in zelfbeheer een effectieve en duurzame bijdrage kunnen gaan leveren aan het wonen in de wijk, en het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van kwetsbare Amsterdammers.

Om te zorgen dat de zorg doelmatig geboden wordt, is het van belang dat één zorgaanbieder alle benodigde zorg realiseert. De individuele begeleiding van de bewoners, in beginsel op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), wordt door Caring Communities collectief afgenomen als Zorg in Natura (ZIN) bij Cordaan. Cordaan is een door de gemeente gecontracteerde aanbieder. Vanuit dit begeleidingsteam kan ook extra ondersteuning worden geboden aan kwetsbare mensen in de buurt die tot dezelfde doelgroep behoren. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan een wijkfunctie.

Ook de activiteiten in en vanuit de gemeenschappelijke ruimte kunnen een wijkfunctie hebben. Buurtbewoners die tot dezelfde doelgroep behoren kunnen gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimte en deelnemen aan deze activiteiten. Zij betalen dezelfde maandelijkse bijdrage als de bewoners zelf.

De Caring Community coördinator is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke ruimte, organisatie van activiteiten, externe contacten, etc. Deze coördinator is bij voorkeur zelf bewoner, naastbetrokkene en/of behoort tot de doelgroep. Als dat niet (meteen) haalbaar is dan is de coördinator in ieder geval vertegenwoordiger van de bewoners en de naastbetrokkenen.

Belangstellenden voor deze woonvoorziening kunnen zich vanaf begin 2023 aanmelden. Er komt dan een aanmeldformulier op deze pagina te staan.