Ook een woonvoorziening? Voor (toekomstige) bewoners

Met familie, bewoners, begeleiding, buurtbewoners en vrijwilligers zorgen we voor een sterk sociaal netwerk. Van, met, door en rondom alle bewoners!

Wil jij ook bij ons komen wonen?

Vanuit community bouwen aan je toekomst

Wonen in een woonvoorziening van Caring Communities biedt mij een stabiele basis. Hiermee kan ik mijn toekomst opbouwen. Als je hier komt wonen dan heb je meteen een groep mensen om je heen. Dat is vergelijkbaar met een eigen sociaal netwerk. Dat zijn natuurlijk de andere bewoners, maar ook hun familieleden die zich voor ons allemaal inzetten. Daarom komt bij ons geen isolement en vereenzaming voor. Geen ‘verwarde personen’ die ergens alleen verblijven.

Ontmoeten

Wij ontmoeten elkaar in onze eigen gemeenschappelijke ruimte. Maar natuurlijk ook bij elkaar thuis in één van onze eigen woningen.

Herstel en autonomie

We hebben allemaal een ernstige psychiatrische aandoening. Maar we willen (natuurlijk!) ons ‘gezonde stuk’ een zo groot mogelijke rol laten spelen. Wij zijn gewone mensen. Onze gelijkwaardigheid en autonomie èn werken aan ons herstel vinden we belangrijker. Niet een zorginstelling maar wij bepalen welke activiteiten er plaatsvinden. Ook bepalen wij zelf welke nieuwe bewoners er komen wonen en welke persoonlijk begeleiders bij ons komen werken.

Grote rol familie en bewoners

Onze woonvoorziening wordt ontwikkeld en bestuurd door familie en waar mogelijk door onszelf. Alles wat er gedaan moet worden doen we als het even kan zelf. We worden daarbij geholpen door onze familie, begeleiders, vrijwilligers en buurtbewoners. We werken aan een goede relatie met de buurtbewoners. Onze familie heeft ook steun aan elkaar en onze begeleiders. Zij hoeven zich geen zorgen meer te maken over wat er met ons moet gebeuren als zij er niet meer zijn. Met elkaar zorgen we voor een sterk netwerk van, met, door en rondom alle bewoners!

Begeleiding

Natuurlijk krijgen we ook professionele begeleiding: individueel en als groep. Uniek voor onze woonvoorziening is dat ons team met ca. 4 persoonlijk begeleiders 6 hele dagen per week aanwezig is. Samen werken we aan een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven. Met een actieve rol in de maatschappij. Sommige bewoners kunnen daardoor zelfs ooit de woonvoorziening verlaten. Niet omdat het moet, maar omdat ze dat willen!

Minder terugval

Omdat we elkaar zo goed kennen wordt altijd snel gezien als het minder goed met iemand gaat. Deze bewoner wordt dan opgevangen door andere bewoners, familie en/of de persoonlijk begeleiders. Hierdoor vallen we veel minder snel terug en komen opnames in psychiatrische ziekenhuizen bijna niet meer voor. Ook zorgen we daardoor niet voor overlast in de buurt.

Aanmelden

Aanmelden kan hier