Ook een woonvoorziening? Voor gemeenten & wooncorporaties

Isolement en vereenzaming worden voorkomen, de woningen worden goed bewoond en gemeenten kunnen hun wachtlijsten inkorten.

Wil jij ook samen met ons een woonvoorziening ontwikkelen?

Community en gemeenschappelijke ruimte

De woonvoorzieningen van Caring Communities bestaan uit een community van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Zij wonen in zelfstandige woningen. Met elkaar, waar mogelijk met hun families, vormen zij een sociaal netwerk dat er voor elkaar is. Het hart van dit netwerk bestaat uit één gemeenschappelijke ruimte. De woningen zijn onderdeel van de woonwijk en/of bevinden zich in hetzelfde gebouw, altijd op maximaal 500 meter van de gemeenschappelijke ruimte.

Meteen een sociaal netwerk

Het grote voordeel van deze woonvoorziening is dat mensen die hier komen wonen direct over een ervaringsdeskundig en steunend netwerk beschikken. Daarin voorziet de opzet en daar gaat een stimulerend en beschermend effect vanuit. Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben vaak moeite met het ontwikkelen en onderhouden van een sociaal netwerk. Hier is dat inbegrepen en wordt gevormd door de andere bewoners, hun familieleden, vrijwilligers en buurtbewoners.

Sociaal netwerk beschermt

Isolement, vereenzaming en ‘personen met verward gedrag’ op straat komen niet voor bij Caring Communities. Niet omdat de bewoners daar niet gevoelig voor zijn, maar omdat de dagelijkse sociale contacten ervoor zorgen dat tijdig gesignaleerd wordt als het even niet zo goed met iemand gaat. Het is algemeen bekend dat een sociaal netwerk een beschermende factor is voor elk mens. Dat blijkt ook uit de ervaringen bij onze woonvoorzieningen. Het aantal opnames van bewoners in psychiatrische ziekenhuizen is gereduceerd tot bijna nul. Ernstige crises worden voorkomen.

Autonomie en gelijkwaardigheid

De woonvoorzieningen van Caring Communities worden ontwikkeld door familieleden van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er wordt vanuit autonomie en gelijkwaardigheid (mee)gewerkt aan het herstel van de bewoners. Veel bewoners krijgen professionele geestelijke gezondheidszorg. Het zijn echter niet de instellingen die de activiteiten, regels en ontwikkelingen in de woonvoorziening bepalen. Dat doen de bewoners zelf, gesteund door de community.

Volwaardig wonen en leven

In de community werkt iedereen samen aan een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven voor elke bewoner. Waar mogelijk met een actieve rol in de maatschappij. Sommige bewoners kunnen daardoor zelfs ooit de woonvoorziening verlaten. Niet omdat dat moet, maar omdat ze dat willen!

Aantrekkelijk voor woningcorporaties en gemeenten

Woningcorporaties hebben de zekerheid dat hun woningen goed worden bewoond en gemeenten kunnen hun wachtlijsten inkorten. Hoe? Door woningen en een gemeenschappelijke ruimte te verhuren aan deze kwetsbare doelgroep t.b.v. een Caring Communities woonvoorziening.

Bij het ontwikkelen van nieuwe woonvoorzieningen heeft samenwerking met gemeente en woningcorporatie de voorkeur. Gemeente en woningcorporatie voelen de noodzaak c.q. voelen zich verantwoordelijk voor het huisvesten van deze kwetsbare doelgroep. Met dit als uitgangpunt oriënteert Caring Communities zich in beginsel op de volgende mogelijkheden:

  • Woonvoorzieningen in Amsterdam met als partijen de gemeente, een woningcorporatie en Cordaan als preferente aanbieder voor de ambulante begeleiding.
  • Woonvoorzieningen in de rest van Nederland met als partijen de gemeente, een woningcorporatie en een organisatie voor de ambulante begeleiding.

Deze voorzieningen passen goed in de visie op ambulantisering. Voor gemeenten leidt dit tot wachtlijstreductie. Voor woningcorporaties biedt het de mogelijkheid te voldoen aan overeenkomsten met gemeenten en een relatie te onderhouden met slechts één zeer ervaren partij die de contacten onderhoudt met alle bewoners en zorgt voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige begeleiding en zorg. Dit leidt tot minder overlast en is daardoor positief voor de buurt.

Notitie Caring Community woonvoorziening

Voor woningcorporaties, gemeenten, investeerders en instellingen die belangstelling hebben voor de ontwikkeling van een Caring Community woonvoorziening is een notitie geschreven waarin alle aspecten van deze woonvoorziening uitvoerig worden belicht.

Klik hier voor deze notitie.